KLASTER EKO TURIZMA “BANJAC”

Identification number PIB
Founded on (dd/mm/yyyy) 27.02.2014
Organisational form Sporazum o saradnji u vezi kreiranja zajedničke turističke ponude za Nišku Banju
Contact person
Her/his function in the BMO
Dragan Milojkovic
Address Niska Banja
Phone +381 11 3541 439018/4548400018/4548400
Mobile +381 62 88 47 573
Fax 018/511240
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web page


Slogan BANJAC za NIŠKU BANJU
Mission Potpisnici Sporazuma će ostvariti saradnju i razmenu informacija organizovanjem redovnih sastanaka u vezi sa aktivnostima koje se odnose na pripremu i implementaciju projekata u oblasti unapređenja konkurentnosti turističkog sektora i proizvodnje organske hrane na području GO Niška Banja i regionalnog razvoja; imenovanjem koordinstora za saradnju; utvrđivanjem planova i programa rada u procesu promovisanja partnerstva i to u onim oblastima koje su za većinu članica klastera od interesa, organizovanjem obuka i skupova u cilju promocije opštinskog i regionalnog razvoja i procesa evropskih integracija; organizovanjem konferencija za medije i drugih oblika saradnje koje će zajednički utvrditi.
Vision

Klastera kao nosilac socijalnog I ekonomskog razvoja Niške Banje

Strategic objectives
  • Identifikacija potreba članica klastera
  • Porast broja članica klastera
  • Jačanje preduzetničkog duha
  • Kreiranje okruženja povoljnog za razvoj preduzetništva, MSP i individualnih poljoprivrednih gazdinstava
  • Doprinos razvoju turizma i proizvodnje organske hrane u Niškoj Banji
  • Doprinos promociji privrede GO Niška Banja u regionu
  • Podrška razvoju i upravljanju projektima i projektnim aktivnostima
  • Izdavačke i izlagačke aktivnosti
  • Organizovanje, samostalno i u partnertsvu sa drugim organizacijama, poslovnih događaja poput izložbi, sajmova, seminara, obuka i sl.
  • Uspostavljenje partnerske saradnje sa klasterima, poslovnim organizacijama, udruženjima, domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti koja doprinosi razvoju klastera.
Membership
Nr of active members 11
Structure of active members

80% privrednici, 15% institucije podrske i 5% javni sektor

Membership location

GO Niška Banja i GO Pantelej

Services organisation is offering to its members

 


Publications

 

Main partners

 

Reference / key projects

 

Needs of business organisation
Consulting

Yes

Training / list areas

Yes

Networking

Yes

Equipment

Yes

Other Partnerstvo na projektima