Turistički klaster Radanskog područja

PIB 107789056
Datum osnivanja (dd/mm/yyyy) 2012
Organizaciona forma Klaster
Osoba za kontakt
Funkcija u poslovnoj organizaciji
Radovan Tankosić
Adresa

Caričin grad, Objekat "Teodora" bb, Lebane - Sedište klastera

Kosovska 44, Kuršumlija - Kancelarija

Telefon 027381344
Mobilni 06301088149
Fax 027381344
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web strana

 

Slogan poslovne organizacije Radan - dar prirode
Misija poslovne organizacije

Klaster će postati ključni faktor razvoja turizma u ovoj oblasti.

Vizija poslovne organizacije

Povezati destinacije područja, formirati zajednički i jedinstven turistički proizvod, jedinstvenu turističku ponudu i nastup na domaćem tržištu.

Strateški ciljevi poslovne organizacije Unapređenje turizma i komlementarnih delatnosti u turizmu opština radanskog područja, podsticanje i koordinacija rada i razvoja njegovih osivača i članova.
Članstvo poslovne organizacije
Broj aktivnih članica 13
Struktura aktivnih članica

9 privrednih subjekata, 2 visoko obrazovne institucije, 1 muzej i 1 organizacija za podršku.

Lokacija članstva

Radansko područje - opštine Kuršumlija, Prokuplje, Lebane, Bojnik, Medveđa

Usluge koje organizacija pruža članstvu

Usluge iz oblasti turizma i komplementarnih delatnosti, valorizacija prostora, formiranje proizvoda, turistička prezentacija.

 

Publikacije koje organizacija izdaje

Publikacije su u pripremi.

Glavni partneri organizacije

Ministarstvo za privredu i finansije, sektor za turizam. Ministarstvo za prirodne resurse, rudarstvo i prostorno planiranje, Turistička organizacija Srbije.

Reference / ključni projekti Strategija razvoja turizma i komplementarih delatnosti Radanskog područja
Potrebe poslovne organizacije
Konsalting

DA

Trening / navesti oblasti

DA

Umrežavanje

DA

Oprema

DA

Ostalo Trenutno naše potrebe rad i usluge podržava  EU PROGRES ali smo zainteresovani za svaki vid saradnje.