AIESEC

Identification number PIB 100668613
Founded on (dd/mm/yyyy) 1968
Organisational form Association of Students
Contact person
Her/his function in the BMO
Jelena Dimitrijevic
Address

Trg Kralja Aleksandra 11, Ekonomski Fakultet Nis

Phone 018/528647
Mobile 063/7245693
Fax
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web page www.aiesec.org.rs/nis


Slogan International platform for young people to explore and develop their leadership potential
Mission Peace and fulfillment of humankinds potential
Vision Engage and develop every young person in the world
Strategic objectives
1. Odlazeća razmena, ukupno 39
  • Broj odlazećih stručnih praksi 18
  • Broj odlazećih razvojnih praksi 21

2. Dolazeća razmena, ukupno 65

  • Broj dolazećih stručnih praksi 11
  • Broj dolazećih razvojnih praksi 43
3. Broj članova 94
4. Broj liderskih pozicija 24
5. Broj projekata 7
Membership
Nr of active members 94
Structure of active members

Upravljačko telo organizacije čini izvršni odbor na čijem čelu je predsednik lokalne kancelarije. U strukturi Izvršnog odbora nalaze se podpredsednici za: dolazeću razmenu, odlazeću razmenu, komunikacije, ljudske resurse, prodaju i finansije. Pored ovih organa, kancelarija ima uspostavljenu instituciju poslovne kontrole, čiji je prvenstveni cilj praćenje i kontrola materijalno-finansijskog poslovanja kancelarije. Poslovna kontrola se bira od strane skupštine jednom godišnje, nezavisna je od izvršnog odbora i podnosi izveštaj skupštini kvartalno.

U kancelariji trenutno funkcionišu i sledeći timovi:

-          projektni timovi (za svaki projekat se formira poseban organizacioni tim, ukupno sedam projektnih timova),

-          komunikacioni tim (koji se bavi marketinškim aktivnostima kancelarije)

-          tim za prodaju (koji je odgovoran za uspostavljanje odnosa sa kompanijama),

-          tim za informacioni sistem (koji se bavi uvođenjem i održavanjem informacione infrastrukture),

-          tim za regrutaciju (koji se bavi planiranjem i sprovođenjem regrutacije novih članova),

tim za dolazeću i tim za odlazeću razmenu.
Membership location Kancelarija u Nišu, Ekonomski fakultet, 2. sprat
Services organisation is offering to its members

Članstvo u lokalnoj kancelariji (rad u okviru timova gore navedenim) I odlazak na stručnu praksu I razmenu u inostranstvu. Usluge mogu koristiti svi mladi ljudi do 30 godina starosti – student, diplomci I postdiplomci iz Niša I regiona.

 


Publications
Main partners Lokalni partneri kancelarije: Troxo, AdverCity, Banker radio, TV Zona. Neke od firme sa kojima takođe sarađujemo: DMV, LMBsoft, CIM colegde, Leoni, Younify I druge; organizacije: Suprima, ProEko.
Reference / key projects

Projekti koje kancelarija sprovodi u periodu maj 2012 – avgust 2013.

Život bez granica

Problem kojim se bavi projekat je smanjena aktivnost dece što dovodi do zavisnosti od računara, gojaznosti, deformiteta kičme, slabovidosti i drugih problema. Učestvovanjem na ovom projektu deca će doživeti internacionalno iskustvo i učiti o različitim temama poput održivog razvoja, kulturnih razlika, umetnosti i zanata, zdravog načina života. Radionice prate i akcije sakupljanja sekundarnih sirovina, odeće i igračaka za decu bez roditeljskog staranja i „Sajam internacionalizma“ kao svečano zatvaranje projekta.

Open IT

Projekat ima za cilj upoznavanje studenata sa novim tehnologijama i brendovima u tehnologiji I osmišljen je da ima dve faze. Prva je “trendomanija” - osmišljena kao mini sajam gde će kompanije imati svoj štand i moći da svoje proizvode predstave studentima. Za vreme održavanja sajma kompanije i stručnjaci će imati mogućnost da drže predavanja na određenu temu. Predavanja prate i radionice na kojima učesnici praktično vide i oprobavaju nove tehnologije i alate. Na taj način, učesnici se upoznaju sa kompanijama, i celokupno iskustvo učešća na projektu im omogućava lakše zaposlenje ili kreiranje sopstvenog proizvoda. Ono što je glavna inovacija projekta je otvaranje prema svim obrazovnim profilima – projekat obuhvata teme poput “e – banking”-a, “kako zaraditi preko interneta” i slično, tako da ove godine ciljna grupa projekta će velikim delom biti i studenti Ekonomskog fakulteta.

Make it possible

Projekat koji se bavi problemom milenijumskih ciljeva Ujedinjenih nacija. Marta ove godine realizovan je u saradnji sa četiri zemlje AIESEC – a, dok će se u narednom periodu realizovati u svim kancelarijama AIESEC – a Srbije. Ideja za ovu godinu je fokus na jedan od milenijumskih ciljeva i sprovođenje konkretne akcije za njegovo rešavanje, koje će pratiti edukacija o istim.

Social business

Social Business je projekat koji pruža studentima neophodno teorijsko znanje vezano za započinjanje sopstvenog biznisa. Studenti će tokom dvodnevne konferencije moći da uče kako se pišu biznis planovi, šta znači socijalni biznis i koji su to načini da se on implementira na teritoriji Niša. Nakon konferencije, delegati će započeti sa izradom sopstvenih biznis planova na čemu će raditi u periodu od mesec dana, uz podršku mentora. Po završetku pisanja, planovi će biti predstavljeni stručnom žiriju koji će izabrati najbolje napisan biznis plan, kako bi učesnici koji su ga napisali krenuli sa realizacijom istog.

Marketing koncept

Marketing koncept je projekat koji se bavi edukacijom i popularizacijom marketinga kod studenata. Cilj projekta je da

studenti završnih godina Ekonomskog fakulteta kroz niz interaktivnih radionica unaprede svoje teorijsko i praktično znanje i veštine na putu izgradnje uspešne karijere.  Prvi deo projekta su studije slučaja koje predstavljaju realne izazove sa kojima se kompanije suočavaju, i oni će biti dodeljeni studentima koji će imati priliku da primene svoje znanje i kreativnost u rešavanje istih. Nakon toga će biti konferencija koja će dovesti relevantne ličnosti iz oblasti marketinga da prenesu svoje znanje i iskustvo na studente.

Career days

Career days ove godine se sastoji iz  jednog dela – sajma edukacije, praksi i poslova i zatvorenog dela gde učestvuju kandidati koji su prošli striktnu selekciju. Akcenat je na zatvorenom delu za koji se vrši posebna selekcija učesnika. Na osnovu potreba kompanija za zapošljavanjem određenih kadrova, sprovodi se promocija na ciljanim fakultetima, zatim prijavljivanje kandidata preko Web – sajta i nakon toga selekcija prema kriterijumima koje je firma odredila. Na tom delu će kompanije, držanjem grupnih radionica, pored mogućnosti za interakciju sa kandidatima (studenti završnih godina studija I oni koji su skoro diplomirali) imati i priliku da ima približe način svog poslovanja i predstave se na najbolji mogući način.

Škola berze FAST (finance and stock training)

Cilj projekta je da se studenti ekonomskog fakulteta bliže upoznaju sa funkcionisanjem berze kroz virtuelnu simulaciju berzanskog poslovanja, i saznaju nešto vise iz oblasti finansija. Na samom početku projekta student će proći kroz kratak seminar gde će se bliže upoznati sa funkcionisanjem berze i programom za virtuelnu simulaciju iste. Nakon toga će uslediti virtuelna simulacija berzanskog poslovanja u trajanju od mesec dana gde će se timovi u realnom okruženju takmičiti za najbolju poziciju na berzanskom tržištu. Nakon završene simulacije održaće se seminar na kome će kompanije učesnice držati radionice na teme finansijskog poslovanja i na kome će biti prezentovani pobednici simulacije.

International Train the Trainers

Cilj konferencije “Train the trainers” je edukovanje o veštinama držanja treninga uz internacionalne predavače i delegate. Takođe se postiže motivisanje članova kancelarije kroz konferenciju gde će se pokazati pravi duh i globalnost organizacije. Ciljna grupa: članovi AIESECa iz Srbije i sveta. Vreme realizacije: mart 2013.

Preporuke:

Boban Stojanović, redovni profesоr Ekonomskog fakulteta u Nišu

Zoran Aranđelović, dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu
Needs of business organisation
Consulting YES
Training / list areas YES
Networking

YES

Equipment

YES

Other