TCI EVROPSKA KONFERENCIJAU SOFIJI, BUGARSKA OD 20. DO 22.MARTA 2018

sledeće mesto okupljanja Balkansko Crnomorske porodice klastera Kuće klastera

Važnidatumi

Prijavljivanjeradova:      1. decembar 2017. - 12. januar 2018.
Izborprezentera:             31. januar 2018.

TCI EvropskaKonferencija pod naslovom “Pretvoriizazove u mogućnosti” u Sofijićepodržatiklasterski-zasnovanazalaganjadonosiocaodluka, menadžeraklasterskihprogram  iklasterskihinicijativa.

BugarskopredsedavanjeSavetom EU u 2018.godini bićemogućnostvišezauspostavljanješirihdiskusijanakonferenciji uSofiji u pravcudaljegrazvojaEvropskeklasterskepolitike, primeneglobalnogznanja u skladusalokalnimprotrebama, ostvarivanjavećihimpaktaodrazvojaklastera.

KonferencijuorgnizujeOpštinaSofija u saradnjisaAsocijacijombiznisklastera ABC Bugarske I Konsaltingklasterom VERITAS u imeTCI Network, vodećeglobalnemrežeorganizacija I ljudiaktivnih u oblastiklastera I podrškekonkurentnosti. BalkanskaKućaklasterasaBBS ClusNet, Balkan Cluster i CZ-RS SME Trade Bridge poslovnimmrežama, je organizacijapodrškekonferenciji.

 

Organizatorikonferencijeočekujuvišeod 400 učesnikaizviše od 50 zemalja, uglavnomizvladinihirazvojnihagencija, klastermenadžeraifasilitatora, predstavnikaakademskezajednicem, kompanijaaktivnih u strateškimsektorima, konsultanataieksperataizmultilateralnihorganizacija.

 

Možete se registrovatikaoučesnikkonferencijeipronaćivišeinformacija o agenda konferencije, kaoi ootvorenompozivuzapodnošenjepredlogasakrajnjimrokom do 12.januara nawww.tci-europe2018.comikontaktiratizavišeinformacija email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Vidimo se klasterskaporodicoiprijateljiKućeklastera u Sofiji – graduklastera u Evropi 2018!