NOVOGODIŠNJA ČESTITKA KUĆE KLASTERA

X REDOVNA SKUPŠTINA KUĆE KLASTERA I 6. GODINA USPEŠNOG RADA

Dana 28.decembra 2017. održana je 10. Redovna Skupština Saveza LEDIB Kuće klastera u prostorijama Kuće klastera u Nišu i obeležena šestogodišnjica uspešnog rada Kuće klastera, krovne organizacije klastera u Srbiji i na Balkanu.

Kuća klastera je samofinansirajuća, održiva poslovno razvojna organizacija, svetski poznatog imena sa razvijenim alatima za podršku ekonomskom razvoju u Srbiji i regionu:

  • Balkansko Crnomorska Mreža Klastera sa preko 180 klasterskih organizacija i institucija podrške
  • Srpska Mreža Klastera sa više od 50 klastera i klasterskih inicijativa
  • Časopsi INFOCLUSTER za podrški razvoju klasterima i MSP na engleskom i Balkanskim jezicima
  • Info Centar Kuće klastera koji obuhvata pažljivo dizajniranu bazu podataka sa više od 3000 kontakata sa stručnjacima i institucijama iz 35 zemalja sa 5 kontinenata;
  • Projektni centar Kuće klastera koji je doprineo realizaciji projekata vrednosti preko  milion evra u zemlji, regionu i šire, uključivši više od 5000 ljudi kao direktne i indirektne korisnike projektnih aktivnosti
  • Trening centar Kuće klastera koji je održao više od 50 klasterskih i preduzetničkih edukacija za više od 1.200 učesnika u zemlji i regionu.
  • Centar za poslovne usluge – konsalting u oblasti razvoja klastera, poslovne inkubacije i MSP radi efikasnijeg poslovanja na domaćem tržištu, podrške i promocije izvoznih aktivnosti kroz nastup na strana tržišta i medijaciju u poslovnom povezivanju, izradu projektnih predloga, poslovnih i ivesticionih planova, strategija, istraživanja tržišta, mapiranja; knjigovodstvene uslofe i finansijsko savetovanje radi poslovanja u Srbiji i na Balkanu; standardizacija; upravljanje investicijama i projektima.
  • Veb sajt Kuće klastera www.clusterhouse.rs sa podsajtovima: „Balkan Cluster“ za prekograničnu saradnju klastera Bugarske i Srbije, „CZ-RS SME Trade Bridge“ za prekograničnu saradnju klastera i MSP Češke i Srbije i „Dani klastera“ za Balkansko Crnomorsku konferenciju klastera radi lobiranja za bolje uslove poslovanja klastera u regionu.
  • Deklaracija o politici razvoja klastera u Srbiji i Deklaracija o Politici razvoja klastera na Balkanu – rezultati okruglih stolova u organizaciji Kuće klastera, Danske Ambasade u Beogradu i ECCP/EEN uz podršku EC/DG Enterprise.
  • Partnerstvo sa evropskim i globalnim poslovnim mrežama: Global TCI Network, ECCP, ELAN, INSME Italija, France Clusters, InnogetŠpanija i institucijama ESCA Berlin, Mekong Institut Tajland, Keimjung Univerzitet J Koreja, Zelenograd i Kama Klaster Rusija, Klaster Puls Indija, HLB Egipat.

U cilju efikasnijeg razvoja Balkansko Crnomorske Mreže klastera, Skupština Saveza LEDIB Kuće klastera je usvojila dobrovoljne članarine za članove Kuće klastera.

U cilju efikasnijeg lobiranja za politiku razvoja klastera na Balkanu, Skupština Saveza LEDIB Kuće klastera je usvojila odluku o uspostavljanju Savetodavnog odbora Kuće klastera i za predsednika izabrala Larsa Albaek, danskog eksperta za klastere i još šest klaster eksperata iz Turske, Makedonije, Rumunije, Hrvatske,Slovenije i Češke.

Tim Kuće klastera je spreman za posetuNj.E. Ambasadora Kraljevine Danske u Beogradu i Ekonosmkog konzula Kući klastera 26.januara 2018.godine i unapred se raduje povezivanju ekonomije Danske sa Srbijom i obrnuto. Tom prilikom biće svečano otvoren Trening centar za omladinsko preduzetništvo i klastere u Leksovcu, predmet donacije Kuće klastera Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Leskovcu.

Rukovodstvo Kuće klastera očekuje uspešnije poslovanje u 2018.godini na osnovu započetog dijaloga i saradnje sa predstavnicima Evropske komisije, DG Enterprise, Odeljenja za klastere u julu i avgustu 2017.godine, u okviru organizacije poslovnog događaja povezivanja klastera u Solunu sredinom septembra 2017.godine.


 NOVOGODISNJA CESTITKA KK.pdf

6 GODINA PORODICE KUĆE KLASTERA