KUĆA KLASTERA - Sigurna kuća za Žene preduzetnice na jugu SRBIJE

 • MASOVNA PODRŠKA OSNIVANJU KLASTERA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA, STARIH I UMETNIČKIH ZANATA NA JUGU SRBIJE


 • ŠTA ŽENAMA U BIZNISU NA JUGU SRBIJE TREBA DA BI USPELE

Uz stručno-tehničku podršku Kuće klastera, a u okviru projekta UPZS finansijski podržanog od RAS i GIZ,  održane su Radionice o preduzetništvu pod vođstvom gospođe Maje Grizelj i Uvodno predavanje o klasterskom udruživanju Dr Danke Milojković, međunardnog eksperta za razvoj klastera i člana Borda direktora Svetske organizacije za konkurentnost, inovativnost i klastere Global TCI Network u Barseloni.

Više od 40 žena je učestvovalo na šestodnevnoj radionici, a 36 žena u biznisu sa juga Srbije je 5.oktobra potpisivanjem  DEKLARACIJE o osnivanju Klastera ženskog preduzetništva starih i umetničkih zanata na jugu Srbije podržalo inicijativu o uspostavljanju prvog ženskog klastera u Srbiji koji će u narednom period biti osnovan u Nišu i obuhvataće žene preduzetnice i udruženja za očuvanje tradicije na području juga Srbije. Podršku osnivanju dale su obrazovne institucije Visoka poslovna škola Leskovac, Gimnazija Bora Stanković – učeničke kompanije; poslovne organizacije i udruženja: Kuća klastera, Klaster AKTIVATOR, EPUS Leskovac, Sinergija Leskovac, UG BiOrganika Niš, Udruženja ZA Gadžin Han, Aktiv žena Niša, Udruženje samohranih majki Niš, UG Radinost Aleksinac, Udruženje Višnja Niš, KUD Anđeli Jelašnica – Niška banja.

Kuca klastera je ponosna na divne žene-preduzetnice juga koje su učešćem na radionici motivisane da unaprede svoj pogled na posao i odnose sa okruženjem. Stvorena su brojna prijateljstva medju ucesnicama i saradnja o zajednickim nastupima na izlozbama, sajmovima, u nabavci repromaterijala, o daljim obukama. Kuca klastera je opravdala Majinu preporuku da je Sigurna kuća za zene preduzetnice na jugu Srbije.

Ženama u biznisu treba PODRŠKA u lobiranju za:

 • smanjenja poreskih stopa sa 44% na 21% kao što je u Nemačkoj


 • za početnice u poslovanju oslobođenje od poreskih obaveza u prvoj godini poslovanja


 • mogućnost korišćenja proizvodno prodajnih prostora u vlasništvu grada za postavljanje i razvoj proizvodnje i ostvarivanje prodaje proizvedenih proizvoda po podsticajnim uslovima uz ispravne instalacije u objektu i bez nasleđenih dugova struje i komunalije u objektu – u prvoj godini renta za korišćenje proizvodnog prodajnog prostora 25% od tržišne vrednosti iznajmljivanja gradskog prostora, u drugoj godini 50%, u trećoj 75%, u svakoj narednoj 100%.


 • olakšani pristup kreditima bez garancije kroz hipoteku na nekretnine žene uglavnom nisu vlasnici nekretnina ali su nosioci kreativnih porodičnih biznisa


 • omogućiti ženama da nabave nove mašine, uređaje, kvalitetniji repromaterijal kroz mere podrške ženskom preduzetništvu


 • omogućiti unapređenje proizvoda, dizajn ambalaže I logistiku za proizvode preduzetnica kroz saradnju IR institucija I Udruženja/Klastera


 • omogućiti vaučere za poslovne usluge u oblasti podsticanja izvoza, udruživanja mikro i malih proizvođača, obuka o preduzetničkom poslovanju, liderstvu i polovnoj komunikaciji I kulturi, knjigovodstveno finansijskih usluga, revizije poslovanja, uvođenja standarda o kvalitetu, dobijanja dozvola i sl.pravnih dokumenata, pripremu poslovnih planova, analizu tržišta, izradu strategija poslovanja, promociju i distribuciju proizvoda, povezivanje i nastup na međunarodnim sajmovima i sl.


 • stimulisanje veletrgovaca kroz poreske olakšice da prodaju robu malih domaćih proizvođača i plaćaju robu odmah po preuzimanju


 • promocija nacionalnih proizvoda na evropskom i globalnom tržištu organizovano od države


 • uspostavljanje Centra za očuvanje starih zanata, podršku umetničkim zanatima I ženskom preduzetništvu u svim većim gradovima u zemlji


 • u Centrima omogućiti organizovanje radionica, seminara, obuka i mentoringa za unapređenje znanja i veština preduzetnika I potencijalnih preduzetnika /i žena i muškaraca, i mladih i starijih, svih nacionalnosti i verske pripadnosti, nacionalnih manjina i ugroženih grupa/


 • primena Zakona o rodnoj ravnopravnosti i podrška ekonomskom osnaživanju žena kroz projekte, podršku javno-privatnom dijalogu na svim nivoima, a posebno na lokalnom i mere podrške države prema potrebama I mogućnostima žena potencijalnih I tekućih preduzetnica


 • organizovati podršku Udruženjima da pristupe raspoloživim fondovima kroz obuke o upravljanju projektima I korišćenju fondova, sastanke partnera I pripremu projektnih predloga


 • omogućiti da projekti Udruženja i Klastera / nevladinog sektora/ odobreni za finansiranje od domaćih ili EU fondova budu sufinansirani iz državnog budžeta


 • omogućiti uspostavljanje proizvodnih I uslužnih poslovnih inkubatora na području južne Srbije, sa profesionalnim menadžmentom za upravljanje inkubatorom I organizovanje prodaje I promocije proizvoda stanara inkubatora i uslugama konsating agencija po izboru stanara za podršku razvoju preduzetničkih poslovanja (pravni aspekti poslovanja, menadžment, finansije, e-poslovanje, poslovno planiranje, marketing I prodaja)

Nije teško biti uspešan ako si kreativan I inovativan I posluješ u okruženju koje stimuliše tvoje poslovne ideje I daje to krila da poletiš I svoju svoju zemlju ponosno predstavljaš na globalnom tržištu.

ZA NAS JUG I PODRŠKU ŽENAMA U BIZNISU NA JUGU!

E-katalog Ženskog preduzetništva, starih i umetničkih zanata južne Srbije biće dostupan uskoro na linku: http://craftswomen.clusterhouse.rs/

Prilog sa radionice: http://www.belami.rs/obuka-za-40-poslovnih-zena/


Istrazivanje o zenama u starim zanatima Juzne Srbije.pdf

Aneks 4_ DEKLARACIJA o osnivanju Klastera starih zanata J Srbije.pdf


Workshop for cluster-based business development of craftswomen from Southern Serbia, Cluster House Training Center Niš, September - October 2017