Evropska komisija izabrala 38 klastera za Klasterski sastanak u Grčkoj

iše od 80% izabranih klastera za učešće na događaju klasterskog
povezivanja u Grčkoj su članice Balkansko Crnomorske Mreže Klastera Kuće
klastera.
Na okruglom stolu u Grčkoj klasteri-učesnici sastanka će lobirati za
Politiku klastera na Balkanu u okviru EU politike o klasterima.

Kompletan članak je dostupan na engleskom jeziku.