IZGRADNJA KAPACITETA KLASTERA AKTIVATOR U LESKOVCU, JUŽNA SRBIJA

U okviru projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ pod programom „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” , Trening centar Kuće klastera sprovodi program obuke za menadžment i članice klastera preduzetničkog zapošljavanja mladih AKTIVATOR u Leskovcu.

U period od 18.maja do 30.juna 2017.godine biće realizovan trening i metoring program “krojen po meri” koji obuhvata 14 tematskih oblasti/treninga u oblasti:

  • Lokalni ekonomski razvoj, strateški menadžment i upravljanje projektnim ciklusom
  • Poslovna psihologija, kultura, etika i komunikacija
  • Marketing, promocija i brendiranje

i četiri mentoringa u oblasti:

  • Stručne škole u finkciji efikasnijeg preduzetničkog zapošljavanja mladih. Sistem dualnog obrazovanja.
  • Instrumenti efikasne stručne prakse radi preduzetničkog zapošljavanja mladih
  • Analiza tehnika mentoringa i evaluacije primenjenih  u projektima klastera AKTIVATOR
  • Primenom nauke u praksi do efikasnijeg zaposljavanja studenata

Predavači i mentori trening programa su Dr Danka Milojković, direktor Kuće klastera i ekspert za razvoj klastera i strateški i projektni menadžment,  Maja Mitić Nikolić, dipl.ekonomista, menadžer za finansije, MS i ruralni razvoj Kuće klastera i Katarina Stanković, dipl. psih. Spec. PR, direktor komunikacija ProMedia Nis, članice Kuće klastera.