olje šanse ELEKTRIČARA za zaposlenje nakon školovanja


Na okruglom stolu učenika, nastavnika i privrednika sa područja južne Srbije održanom u ETŠ „Nikola Tesla“ u Nišu 25.maja 2017. godine predstavljen je trogodišnji obrazovni profil  „ELEKTRIČAR“, razvijen u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

 

ETŠ „Nikola Tesla“ je jedan od pokretača Klasterske inicijative energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije juga Srbije pod koordinacijom Kuće Klastera iz Niša.

 

Učesnici diskusije složili su se da nastava po modelu sa elementima dualnog obrazovanja doprinosi boljim šansama za zaposlenje učenika nakon školovanja. Mogućnost obavljanja praktične nastave u domaćim ili stranim kompanijama, na savremenim uređajima, uz podršku mentora i instruktora obučenih za rad sa mladima doprineće sticanju znanja i veština prema potrebama privrede i većem samopouzdanju i inicijativi mladih u procesu preduzetničkog zapošljavanja ili pokretanja sopstvenog biznisa.

 

Sa predstavnicima kompanija JOHNSON ELECTRIC, LMB SOFT, NS-RADIJATORI, ELEKTROMEHANIKA, NIŠ STAN, TEMING ELECTROTEHNOLOGY, STEFANOVIĆ TRAF I ELEKTROPRIVREDA SRBIJE diskutovano je o praktičnoj nastavi učenika koja će biti organizovana u skladu sa potrebama i mogućnostima učenika i kompanija, a pod koordinacijom škole.

 

Na početku okruglog stola direktor škole gospodin Nebojša Sokolović je upoznao prisutne sa  činjenicom da je izašao nacrt Zakona o dualnom sistemu obrazovanja, a s obzirom da je zakon izašao u trenutku pripreme okruglog stola istakao je da je potrebno raditi na doradi i usaglašavanju ugovora sa zakonom.  Direktor je istakao značaj uvođenja dnevnika praktične nastave koji čini portfolio učenika i  obuhvata pored podataka o učenicima i podatke o kompanijama i mentorima, evidenciju o prisutnosti učenika na praksi, vrednovanje i ocenjivanje rada, zapisnik o ispitu provere znanja  i veština učenika i evidenciju obilaska  učenika na praktičnoj nastavi.

 

Diplomom električara moguće je biti serviser aparata u domaćinstvu, pogonski električar i elektroinstalater. Dobro došli u svet obrazovanja primenljiv u praksi!


 ELEKTRI AR flajer.pdf