BALKAN-MEKSIKO Transnacionala trgovinska saradnja MSP i klastera

Od 15. Do 17. Maja 2017.godine u Puero Valjarti u Meksiku realizovana je 13. Godišnja konferencija Međunarodne asocijacije MSP “INSME” na temu: “Poboljšanje produktivnosti MSP i njihova uloga u globalnom lancu vrednosti”.

Balkansko Crnomorska Mreža klastera Kuće klastera se zahvaljuje INSMA Asocijaciji I Meksičkom Institutu Preduzetništva - INADEM za pruženu mogućnost da coordinator mreže bude prisutan na konferenciji koja je okupila više od 700 učesnika iz 68 zemalja..

Tekst u nastavku je dostupan na engleskom jeziku.