OKRUGLI STO „LESKOVAC – ATRAKTIVNA TURISTIČKA DESTINACIJA“

U organizaciji Visoke strukovne poslovne škole iz Leskovca, a uz podršku i učešće Gradonačelnika Grada Leskovca i članica Ekonomskog Saveza Grada Leskovca, Direktora PKS-RPK Leskovac, Dekana Subotičkog Tehnološkog Fakulteta, Turističke Visoke Poslovne škole u Ohridu, Direktor Klastera Aktivator za preduzetničko zapošljavanje mladih u Leskovcu, Direktora Kuće klastera iz Niša i profesora i studenata, održan je okrugli sto o mogućnostima Grada Leskovca da postane atraktivna turistička destinacija u regionu.

Povod organizovanja okruglog stola je izdavanje publikacije o Kulturnom nasleđu i turističkoj i gstronomskoj ponudi na području Grada Leskovca, koju je izradio tim stručnjaka VSPŠ uz podršku EU/TEMPUS programa.

Najvažnije preporuke diskusije bile su u oblasti jačanja dijaloga i saradnje javnog, obrzovnog i privatnog sektora kako bi se efikasnije razvijali i implementirali projekti koji bi pored izgradnje kapaciteta aktera projekta bili usmereni i na unapređenje postojeće infrastrukture. Pristup projektima finansiranim iz EU fondova bi bio efikasniji uz plansku budžetksu podršku za realizaciju odobrenih projekata u iznosu ko-finansirajućeg iznosa projekta od strane Grada Leskovca.

Predložena je promocija Grada Niša na osnovu usvojenog promotivnog plana na nivou Grada Leskovca kroz podršku najvažnijim manifestacijama na području Grada Leskovca, učešća predstavnika iz Leskovca na skupovima u inostranstvu u cilju direktne promocije turističke ponude Grada, na međunarodnim sajmovima, konferencijama, izožbama u cilju privlaćenja stranih turista; osmišljavanje programa boravka turista na relaciji Niš-Leskovac između letova low-cost avio kompanija uz uključivanje usluga zubara, kozmetičara frizera, lekara, itd. Takodje, za privlačenje turista sa globalnog tržišta, osmišljavanje zajedničkog nastupa npr. Niš – Leskovac – Ohrid – Sofija u formi Balkanske ture za turiste koji dolaze iz udaljenih destinacija.

Jedan od efikasnih modela socio ekonomskog razvoja Grada Leskovca u oblasti turizma i gastronomije je model razvoja turističkog klastera. U partnerstvu sa partnerskim institucijama u zemljama EU, partneri iz Leskovca uz podršku Grada Leskovca mogli bi pristupiti twinning programom raspoloživim EU fondovima. Programi Kulturnog nasleđa i razvoja turističkih proizvoda Grada Leskovca bili bi strateški programi koji bi obuhvatiti unapređenje infrastrukture i izgradnju kapaciteta za razvoj turističkih proizvoda, promociju i prodaju.

Kroz profilisanje Grada Leskovca kao atraktivne turističke destinacije, privrednici u lancu vrednosti dobaljača u oblasti turizma i gastronomije bi ostvarili profitabilnije poslovanje, mladi samozapošljavanje kroz otvaranje sopstvenih preduzeća, uslužne delatnosti poput logistke, transporta, internet provajdera, medicine, kozmetike itd porast klijenata i prihoda.