SRPSKI DAN KLASTERA za bolje poslovno okruženje na jugu Srbije

Dan klastera u Srbiji okupio je više od 150 učesnika iz klasterskih organizacija, partnerskih institucija, studenata i mladih sa ciljem da se doprinese kreiranju poljeg poslovnog okruženja na području južne Srbije i usvoje nova znanja o zelenim tehnologijama i mogućnostima saradnje Srbije i Danske.

Dr Danka Milojković, direktor Kuće klastera I

član Borda direktora Globalne TCI Mreže


Srpski dan klastera je realizovan 11.maja u Nišu, u organizaciji Danske Ambasade u Beogradu i srpske Kuće klastera, a uz podršku Ekonomskog fakulteta u Nišu i kompanije YUMIS, članice Kuće klastera.

Članice srpske poslovne mreže Kuće klastera svečano su obeležile 100-godišnjicu diplomatskih odnosa Danske i Srbije pozdravivši goste iz Danske Nj.E. gospodina Morten Skovgard Hansen-a  i predsednika Skupštine Savez LEDIB Kuća klastera gospodina Karsten Lund-a.

U okviru okruglog stola za razvoj MSP na jugu Srbije razmatrani su mogući pravci razvoja i dobijanje nacionalne i međunarodne podrške za razvoj MSP kroz koncept klastera.

Potpisan je Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Udruženja FORUM u Nišu, koje zastupa predsednik mr. Jovan Jovanović i Saveza LEDIB Kuće klastera u vezi saradnje na projektima kapitalizacije građanske inicijative za očuvanje istorijskog i kulturnog nasleđa Grada Niša.

Dr. Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, predložila je grupisanje preduzetnica proizvodne delatnosti sa područja južne Srbije u formi klastera, u okviru Udružena poslovnih žena, radi efikasnijeg razvoja poslovanja kroz uključivanje u lance dobaljača.

Gospodin Srđan Dimitrijević, direktor Klastera preduzetničkog zapošljavanja mladih Aktivator iz Leskovca, predložio je osnivanje prvog Trening centra preduzetničke aktivacije mladih u Leskovcu radi osnaživanja omladine na području južne Srbije.

Gosti iz Danske upoznati su sa inovativnim proizvodima firme za proizvodnju i preradu hrane “Jastrebačka priča” iz Merošine/Mali Jastrebac i kompanije u oblasti energetske efikasnosti ELDI iz Niša.

Nj. E. gospodinu Morten Skovgard Hansen-u uručen je tradicionalni poklon Kuće klastera, “Cluster House Lady” rezultat međuklasterske saradnje proizvođača vina i udruženja žena koje izrađuju ručne radove.

Srpski dan klastera je promotivno podržan od Globalne TCI mreže I ECCP, kao i od predstavnika nacionalnih medija:

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/2731027/saradnja-izmedju-srbije-i-danske-u-vise-segmenata.htm

TV i radio stanica, Niškog portala, Niških vesti, Beta, JugMedija.

Zaključci okruglog stola će u formi Deklaracije o Srpskoj politici razvoja klastera biti upućeni Vladi RS i relevantnim institucijama od strane Kuće klastera.

Nakon okruglog stola, Dansko-Srpska delegacija je posetila kompaniju YUMIS, lidera u proizvodnji supa i praškastih prehrambenih proizvoda u regionu. Yumis još uvek nije prisutan na Danskom tržištu, a ova poseta će doprineti efikasnijem povezivanju sa potencijalnim kupcima/distributerima.


Srpski dan klastera je završen predavanjem “Zelena država – Danski pristup” Nj.E. gospodina Mortena Skovgarda Hansena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Potpisan je Sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Prof. Dr Jadranka Đurović-Todorović dekan i Savez LEDIB Kuća klastera, mr Karsten Lund predsednik, u vezi efikasnije i efektivnije saradnje nauke i prakse kroz klastere.

Tim Kuće klastera izražava veliko zadovoljstvo zbog mogućnosti da bude domaćin jubilarne godine saradnje DK-RS na području južne Srbije i zahvaljuje Danskom narodu na nesebičnoj pomoći u znanju i novcu stanovnicima južne Srbije.

Kuća klastera je drugi dom Dancima u Srbiji!