Hrvatska konferencija klastera sa fokusom na JI Evropu u Dubrovniku, 10.-11.4.2017.

KONFERENCIJA O KLASTERIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI odrzaće se u Dubrovniku od 10.-11.04. u hotelu Sheraton, u organizuji Hrvatskog drvnog klastera, clana Balkansko Crnomorske Mreze Kuće klastera, jedanog od osnivača Klastera konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora i jedan od aktivnijih poslovnih klastera.

Konferencija u Dubrovniku ima za cilj sagledavanje problematike klastera i prilika je za raspravu, analizu mnogobrojnih predloga i donošenje kvalitetnih zaključaka, koji mogu ubrzo biti pretočeni u konkretne mere za jačanje konkurentnosti, ali i oporavak klastera.

Ekonomski analitičar dr. sc. Guste Santini koautor je priloženog materijala o klasterima, a isti daje presek klasterske scene u RH te određene preporuke oko nastavka tog procesa. Iz navedenog materijala je ocigledno da se stanje ne može ocijeniti zadovoljavajućim. Dr. Santini će priloženi materijal predstaviti i dodatno obraditi na konferenciji te se isti, u ovisnosti od interesa svih ucesnika, po potrebi može pretvoriti u širi materijal o učinkovitosti klastera u Hrvatskoj i zemljama JIE.

O sadržaju navedenog materijala, ali i o narednim aktivnostima na ubrzavanju procesa klasterizacije, upoznati su kolege iz zemalja JIE, ali i stručnjaci iz nadležnih EU institucija iz Bruxellesa te pripadajućih klasterskih organizacija i akademske zajednice iz Austrije, Nemačke i Italije. Uglavnom su zabeženi vrlo pozitivni komentari i ocenjeno je, kako u kontekstu hroničnog nedostatka literature o klasterima, slični radovi predstavljaju važan doprinos budućim istraživanjima klastera, posebno u Hrvatskoj i regionu JIE.

Sigurni smo da je uz podršku svih nadležnih institucija, posebice onih zaduženih za implementaciju EU programa Pametne specijalizacije, moguće postići još veću uključenost i aktivnu ulogu klastera u uspostavi centara kompetencija, što predstavlja jedan od najvećih razvojnih izazova.

U prilogu je dostupan 

Rad Klasteri_Kavran_Santini_02.2017.pdf

Klasteri-2017-program.pdf

Klasteri-2017-flyer.pdf