Osnovan prvi privatni investicioni fond za startape u Srbiji „ICT HUB Venture“

Sedmorica poslovnih ljudi iz Srbije 15. januara osnovali su prvi privatni investicioni fond u Srbiji za startape, „težak“ milion evra.

Fond „ICT HUB Venture“ raspisao je konkurs kojim će u naredna 24 meseca investirati do 30.000 evra u najviše 30 novoosnovanih firmi. Ono što razlikuje ovaj fond od ostalih je što su voljni da investiraju u startape u veoma ranoj fazi razvoja, piše Blic.

Konkurs će, kako Blic saznaje, biti otvoren do 17. marta 2017, sa još dva pozivna ciklusa. U ovaj fond svoj lični novac investirali su biznismeni poput Ilije Šetke, direktora „Imleka“; Slobodana Đinovića, direktora „Orion telekoma“, i Dejana Ranđića, osnivača ICT Hub. Investicije između ostalog služe i da ohrabre mlade profesionalce da ostave svoje dobro plaćene poslove i otisnu se u neizvesne vode preduzetnišva, kaže za Blic Kosta Andrić, direktor fonda „ICT Venture“.

Izvor: Blic

Kuća klastera – član Globalne TCI Mreže za konkurentnost, klastere i inovacije

Kuća klastera – član Globalne TCI Mreže za konkurentnost, klastere i inovacije

Kuća klastera, kao organizacioni član TCI Mreže, će doprineti održivom klasterski-zasnovanom ekonomskom razvoju u regionu Balkana i Crnog mora kroz bolji pristup i transfer globalnog znanja i iskustva u razvoju klastera, C2C transnacionalnom umrežavanju i sveukupnoj promociji i unapređenju imidža regiona na globalnom nivou.

Kao TCI član, Kuća klastera pored brojnih raznovrsnih izvora i komunikacionih kanala, ima pristup  interesantnim sadržajima, globalnoj prezentaciji profila organizacije, mogućnost započinjanja diskusije sa sličnim organizacijama, prijema najaktuelnijih informacija i prosleđivanja sopstvenog mišljenja putem:

Kao TCI član, Kuća klastera će koristiti TCI kanale da distribuira informacije o novim projektima i aktivnostima preko globalne mreže sa više od 9000 kontakata širom sveta.

Dr Danka Milojković, član Borda direktora Globalne TCI Mreže u Barseloni Španija. Odgovorna za klasterski-zasnovan ekonomski razvoj na području JI Evrope.

Prvi i jedini član Borda direktora sa područja Balkana i Crnog mora od osnivanja TCI organizacije.

Doktor ekonomskih nauka na Univerzitetu u Nišu, u oblasti strateškog upravljanja, teorije odlučivanja i klasterski-zasnovanog ekonomskog razvoja (2015). Specijalizirala u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja u ITC/ILO Torino, Italija (2009.). Autor Modela Kuće klastera za klasterski zasnovan ekonomski razvoj na Balkanu, kolaboracionih transnacionalnih i prekograničnih projekata podržanih od EU (Interreg IPA) i bilateralnih prekograničnih programa (Danska, Češka, Bugarska, Turska, Rmunija, Crna Gora, Makedonija), AfDB (Egipad). Inicijator potpisivanja klasterski zasnovanog Ugovora o saradnji, u okviru 7. Balkansko-Crnomorske konferencije DANI KLASTERA 2017 u Ohridu Makedonija, između Južne Koreje i 6 Balkanskih zemalja, Republike Češke i Mađarske. Dobitnica prestižnih nacionalnih nagrada u oblasti afirmisanja ženskog preduzetništva i umrežavanja klastera na Balkanu. Objavila više od 30 naučno-stručnih radova u oblasti razvoja poslovanja i ekonomskog razvoja.


PODRŠKA MINISTARSTVA PRIVREDE RS ZA PREDUZETNIKE I PREDUZEĆA

Ministarstvo privrede RS je objavilo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte koji se sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 600.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom Programu su 2.400.000.000,00 dinara, dakle ukupan budžet je 3 milijarde dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj. Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000,00 dinara niti veći od 8.750.000,00 dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2.500.000,00 dinara niti veći od 50.000.000,00 dinara.

Sredstva opredelјena Programom namenjena su za:

·         izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/kupovinu proizvodnog prostora ili poslovonog prostora (isklјučivo ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora),

·         kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), uklјučujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uklјučena u proces proizvodnje

·         nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja

·         trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Tekst javnog poziva sa svom pratećom dokumentacijom i detaljnim informacijama o sprovođenju Programa, mogu se naći na sledećem linku:

http://www.privreda.gov.rs/5857-2/

Zaključci FOKUS GRUPE SA PREDUZETNICAMA

O USLOVIMA POSLOVANJA I POTREBAMA PREDUZETNICA

Sastanak je organizovala Kuće klastera, po preporuci Udruženja poslovnih žena Srbije, a pod koordinacijom Frankfurtske škole za finansije i menadžment dana 28.decembra u Nišu.

Dvanaest preduzetnica sa područja grada Niša, iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, ugostiteljstva, poslovno-finansijskih usluga, medicinskih usluga, marketinga i web dizajna dalo je doprinos kreiranju boljeg poslovnog okruženja u Srbiji, svojim sugestijama i otvorenom iskazivanju potreba kako bi žene u biznisu trebalo da budu podržane u Srbiji.

Žene su formalno izjednačene sa muškarcima, ali nemaju jednake mogućnosti za obavljanje biznisa:

 • teže pristupaju finansijskim sredstvima jer pravo na kreditna sredstva gotovo ne mogu ostvariti usled nedostatka garancija jer nisu vlasnici nekretnina
 • pristup kvalitetnijim, vrednijim, poslovima je gotovo nemoguć jer se poslovi dobijaju u kafanama što nije mesto okupljanja ni poslovanja žena
 • državnih stimulativnih mera za žene u biznisu gotovo da nema od 2012. godine, kao ni međunarodnih poslovno razvojnih organizacija i fondova kojima bi poslovne žene mogle pristupiti i unaprediti svoj biznis.


Žene poslovanje razvijaju na osnovu ličnih kontakata i preko internet informisanja, poslovnih udruženja i mreža. U nedostatku tehnike i tehnologije rad organizuju na kreativan, uglavnom manuelni način koji im omogućava da pokrenu posao ali ne i da ga ozbiljno razvoju, jer bez opreme i savremenog tehničko-tehnološkog i menadžment znanja ne mogu biti konkurentne ni na lokalnom, a najmanje na globalnom tržištu.

Žene su i preduzetnice i porodične osobe od kojih se tradicionalno očekuje da sve rade i da sve mogu same. Mentalitet na području JI Srbije dodatno otežava razvoj ženskog preduzetništva. Potreba za efikasnijom primenom Zakona o rodnoj ravnopravnosti i sistematskom ekonomskom osnaživanju žena u ruralnim krajevima slabo razvijene JI Srbije bi trebalo da budu prioritet strateškog socio-ekonomskog razvoja Srbije.

Žene su ključni nosioci promena koje doprinose održivom ekonomskog razvoju zemlje jer svojim energičnim pristupom, emocionalnom inteligencijom i posvećenošću istraju i pored brojnih birokratskih prepreka i velikog siromaštva koje vlada na području JI Srbije.

Sastanak su podržale svojim učešćem učesnice i dobitnice prestižne nacionalne nagrade UPŽ Srbije „Cvet uspeha za ženu zmaja“ u periodu 2008-2016:

Najvažnije sugestije u pogledu finansijske podrške za žene u biznisu su:

 • Ostvarivanje prava preduzetnica na kredit sa fleksibilnijim merama obezbeđenja, na osnovu bolje procene poslovne ideje, kroz učešće banke kao akcionara do otplate kredita
 • Uvođenje zaštitnika klijenata-preduzetnika u bankama radi efikasnijeg dijaloga izmedju banke i klijenta
 • Redukovanje bankarske i druge papirologije, kroz efikasnije korišćenje elektronskog i mobilnog bankarstva i elektronskih/čipovanih ličnih karti koje poseduju potpis vlasnika
 • Odobravati kredite na minimum tri godine sa grejs periodom od godinu dana, uz razvojno podsticajnu kamatnu stopu – primeniti pristup da kroz razvoj klijenata osnazite klijenta koji će vam donositi veći profit
 • Razviti posebne finansijske pakete za žene u biznisu od podsticanja poslovnih ideja, posebno inovativnih koje se realizuju na relaciji istraživačko-razvojnih institucija i preduzetnica, preko početnica u poslovanju, mirko i MSP postojećih biznisa.
 • Razviti službenike u finansijskim institucijama za rad sa mikro, MSP sektorom
 • Uvesti državnu budžetsku liniju za sufinansiranje poslovno-razvojnih projekata koji se finansiraju iz EU i bilateralnih fondova
 • Razviti saradnju između finansijskih institucija i udruženja i poslovnih mreža kako bi potrebe preduzetnika i ponuda banke bili usklađeni, preduzetnici efikasnije informisani i pomognuti da pristupe sredstvima
 • Raditi na programima informisanja, umrežavanja i obrazovanja preduzetnika u vezi korišćenja državne podrške ekonomskom razvoju i podrške finansijskih organizacija
 • Podrška razvoju koja podrazumeva sufinansiranje u iznosu od 50% od vrednosti projekta za područje JI Srbije nije podsticajna podrška, promeniti ovaj procenat na iznos do 10%.


Prilagođavanjem ponude potrebama, efikasnijim mentoringom, monitoringom i evaluacijom ostvariće se ozbiljne i dugoročne promene u okruženju.

Pružanje strateške podrške razvoju ženskog preduzetništva je garancija održivog razvoja i rasta privrede Srbije.


Kuća klastera se zahvaljuje preduzetnicama-učesnicama Fokus grupe na aktivnom učešću!


 Izvestaj o Sastanu Fokus grupe preduzetnica u Nisu 28.12.2016.pdf


Galerija fotografija Sastanka fokus grupe poslovnih zena u Nisu 28.12.2016.

Novogodisnja cestitka