Evropska komisija izabrala 38 klastera za Klasterski sastanak u Grčkoj

iše od 80% izabranih klastera za učešće na događaju klasterskog
povezivanja u Grčkoj su članice Balkansko Crnomorske Mreže Klastera Kuće
klastera.
Na okruglom stolu u Grčkoj klasteri-učesnici sastanka će lobirati za
Politiku klastera na Balkanu u okviru EU politike o klasterima.

Kompletan članak je dostupan na engleskom jeziku.

OKRUGLI STO SA ZVANIČNICIMA EC O S3 IMPLEMENTACIJI & POLITICI RAZVOJA KLASTERA NA BALKANU

Kuća klastera je partnerska institucija za Balkansko Crnomorski region ECCP Matchmaking Misiji u Solunu.

Članice BBS ClusNet, mreže klastera Kuće klastera na Balkanu i Crnom Moru, u oblasti kulture i kreativnih industrija, kružne ekonomije,  mobilnosti, pametnih gradova, poljoprivrede i autoindustrije se pozivaju da registruju učešće do 28.jula na 10. Matchmaking misiji koja će se održati u Solunu, u Grčkoj, čime dobijaju mogućnost da budu izabrani za refundiranje troškova učešća do 800 EUR po klasteru u skladu sa EU procedurom.

Zvanični jezik događaja je engleski. Informacije o događaju I detaljima prijave učešća su dostupne samo na engleskom jeziku.

ELAN TECHNOLOGY BASED BUSINESS NETWORK. EVENTS IN LATIN AMERICA


lanak je dostupan samo na engelskom jeziku)

USPOSTAVLJANJE KLASTERA STARIH ZANATA JUŽNE SRBIJE

Projekat sufinansira Razvojna agencija Srbije i GIZ, uz lokalnu koordinaciju Kuće klastera iz Niša sa partnerima iz Leskovca, Pirota i Vranja. Trajanje projekta: jul – decembar 2017.

Aktivnosti na projektu imaju zadatak da doprinesu unapređenju ekonomskog razvoja i da utiču na probleme nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama na jugu Srbije kroz podršku samozapošljavanju u sektoru usluga i turizma.

Krajnji korisnici projekta su postojeće preduzetničke firme mlađih kategorija vlasnica MSPP do 35 godina starosti, MSP pod upravom i u (su) vlasništvu žena kao i potencijalne preduzetnice. U projekat će biti uključeno najmanje 30 žena iz urbanih i ruralnih sredina nišavskog, jablaničkog, pirotskog i pčinjskog okruga čime će se postići pokrivenost većeg dela teritorije na jugu Republike Srbije.

Osim cilja kojim želimo da doprinesemo unapređenju ekonomskog razvoja i da utičemo na problem nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama, glavni cilj projekta je usmeren ka stvaranju novih mogućnosti (samo) zapošljavanja i smanjenju migracija iz ruralnih područja kroz osnaživanje žena u preduzetništvu.

Radne aktivnosti planirane u okviru projekta bi trebalo da podstiču očuvanje kulturne tradicije, povećanje kvaliteta proizvodnje, mogućnost učestvovanja na domaćem i inostranom tržištu kao i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim i gradskim sredinama projektnog područja.

INTEGRATION OF EDUCATION AND PRACTICE FOR EFFICIENT EMPLOYMENT IN THE REGION

Dragi Prijatelji Kuće klastera,

Partnerska obrazovna institucija Kuće klastera VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVIH STUDIJA u Leskovcu, u duhu preduzetničkog zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, vrši upis u I godinu osnovnovnih  strukovnih studija prema Konkursu na ovom linku.

Na linku su pored administrativnih informacija, dostupni primeri testova sa odgovorima za pripremu prijemnog ispita. Finansijski uslovi upisa su stimulativni, usklađeni sa mogućnostima stanovnika južne Srbije. Smeštaj i ishrana studenata može biti organizovana  u saradnji sa školom ili u sopstvenoj režiji u privatnim apartmanima i sobama u neposrednom okruženju škole.

Zainteresovani mogu birati zanimanja studirajući akreditovane studijske programe:

  • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
  • Menadžment biznisa I logistika
  • Turizam I ugostiteljstvo
  • Menadžment tehnologije hrane I gastronomije
  • Poslovna informatika i e-biznis

Poslovne škole strukovnih studija studentima omogućavaju primenu nauke u praksi, ovladavanje veštinama i znanjima koja im omogućavaju efikasno zapošljavanje ili započinjanje sopstvenog posla. Škola je podržala razvoj portal koji omogućava povezivanje poslodavaca i svršenih studenata I beleži odlične reultate zapošljavanja studenata u zemljama u okruženju i  razvijenim zemljama Evrope.

Timovi studenata u oblasti turizma, tehnologije hrane I gastronomije beleže brojne prve nagrade i zlatne medalje na međunarodnim takmičenjima što studiranje u školi čini još atraktivnijim.

Praksom do posla! Nakon uspešno obavljenih praksi tokom školovanja studenti, Tijana i Stefan Milošević, trenutno se nalaze na radu u Republici Kini! Visoka poslovna škola organizuje besplatan kurs kineskog jezika, kako bi pomogla svojim studentima za rad i život u inostranstvu.

Student Isidor Trajković sa smera Turizam i ugostiteljstvo, nakon uspešno obavljenih praksi na Kopaoniku i u Grčkoj, radi u hotelu Marina - Bernried u Nemačkoj u svojoj struci! Bravo, Isidore!

ISKORISTITE, MOŽDA, POSLEDNJU MOGUĆNOST UPISA STUDIJA NA VISOKIM ŠKOLAMA, ukoliko ste završili srednju stručnu školu u trogodišnjem trajanju!

Prema nacrtu Zakona o visokom obrazovanju koji je u skupštinskoj preceduri, predviđeno je da od naredne školske godine, studije na visokim školama i fakultetima mogu upisati samo kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Dobro došli u svet spremnih da rade i zarade!