Balkanski klastera u Globalnoj TCI Mreži

U okviru Globalne TCI Mreže, održan je uvodni sastanak između Srpske Kuće klastera i Bugarskog klastera konsultanata VERITAS u Kući klastera 6.4.2017.godine.

Balkanski klaster radi lokalno i deluje u okviru Globalne TCI Mreže. Glavni zaključak sastanka bio je da Balkanska klasterska zajednica mora biti više uključena u globalnu klastersku zajednicu i zahvaljujući TCI organizacionom članstvu Kuće klastera i Klastera VERITAS biće više mogućnosti za klasterski zasnovan ekonomski razvoj na Balkanu koristeći TCI alate poput klasterski zasnovanog poslovnog povezivanja, transfera znanja, mentoring programa i razmene iskustava.


HRVATSKI DANI KLASTERA, DUBROVNIK 10.-11.4 2017.


KONFERENCIJA ZA KLASTERSKI PRISTUP JAČANJU KONKURENTNOSTI JI EVROPE

Jedan od partner konferencije je Kuća klastera sa Balkanskom Crnomorskom mrežom klastera.

Dr Danka Milojković, direktorka Kuće klastera i Borda direktora TCI, prezentovaće klasterski zasnovan model razvoja start up i preduzetništva u zemljama u tranziciji.

 Klasteri-2017-newsletter1.pdf

 Klasteri-2017-letak.pdf

 Klasteri-2017-prijavnica-HR.pdf

 Klasteri-2017-Program.pdf

 Klasteri-2017-Priopcenje.pdf


Uspešno završen prvi modul Start-up treninga za preduzetnice


Udruženje poslovnih žena Srbije u partnerstvu sa Institutom „Mihajlo Pupin“ iz Beograda, Inovacionim centrom Mašinskog fakulteta iz Beogradu i „Kućom Klastera“ iz Niša, uspešno je realizovalo prvi modul Start-up treninga za preduzetnice koji je finansiran od Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju-GIZ. Kompletan trening je deo projekta „Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“, finansiranog od strane Razvojne agencije Srbije.

 

Edukaciji u Beogradu su prisustvovale početnice u biznisu, preduzetnice koje su svoje firme osnovale u protekle tri godine ili su na samom početku poslovanja. Obuke su podeljene u dva modula, u trajanju od po 3 dana. Koncept treninga je baziran na principu interaktivnog učešća kao alata za učenje odraslih: učesnice stiču preduzetničke veštine procesirajući rezultate sopstvenih akcija tokom trening vežbe.

 

Cilj projekta je unapređenje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP i podizanje nivoa njihove konkurentnosti, kako bi se na adekvatan način uključili u lance dobavljača i time obezbedili bolji pristup tržištu i plasman roba i usluga kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Poseban fokus je na jačanju potencijalnih dobavljača među mladim preduzetnicama.

 

Osim treninga, projektom je predviđen i mentoring. Grupe od po 5 učesnica koje budu učestvovale u obukama, dobiće mogućnost da narednih meseci imaju svoju mentorku (iskusnu preduzetnicu) koja će im biti od pomoći u realizaciji poslovnih ciljeva. Celokupan projekat je i takmičarskog karaktera pa će biti omogućeno i takmičenje timova koji će predstaviti svoje inovacione biznis ideje. U cilju unapređenja kapaciteta za internacionalizaciju firmi projekat omogućava i besplatan konsalting i koučing.


Hrvatska konferencija klastera sa fokusom na JI Evropu u Dubrovniku, 10.-11.4.2017.

KONFERENCIJA O KLASTERIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI odrzaće se u Dubrovniku od 10.-11.04. u hotelu Sheraton, u organizuji Hrvatskog drvnog klastera, clana Balkansko Crnomorske Mreze Kuće klastera, jedanog od osnivača Klastera konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora i jedan od aktivnijih poslovnih klastera.

Konferencija u Dubrovniku ima za cilj sagledavanje problematike klastera i prilika je za raspravu, analizu mnogobrojnih predloga i donošenje kvalitetnih zaključaka, koji mogu ubrzo biti pretočeni u konkretne mere za jačanje konkurentnosti, ali i oporavak klastera.

Ekonomski analitičar dr. sc. Guste Santini koautor je priloženog materijala o klasterima, a isti daje presek klasterske scene u RH te određene preporuke oko nastavka tog procesa. Iz navedenog materijala je ocigledno da se stanje ne može ocijeniti zadovoljavajućim. Dr. Santini će priloženi materijal predstaviti i dodatno obraditi na konferenciji te se isti, u ovisnosti od interesa svih ucesnika, po potrebi može pretvoriti u širi materijal o učinkovitosti klastera u Hrvatskoj i zemljama JIE.

O sadržaju navedenog materijala, ali i o narednim aktivnostima na ubrzavanju procesa klasterizacije, upoznati su kolege iz zemalja JIE, ali i stručnjaci iz nadležnih EU institucija iz Bruxellesa te pripadajućih klasterskih organizacija i akademske zajednice iz Austrije, Nemačke i Italije. Uglavnom su zabeženi vrlo pozitivni komentari i ocenjeno je, kako u kontekstu hroničnog nedostatka literature o klasterima, slični radovi predstavljaju važan doprinos budućim istraživanjima klastera, posebno u Hrvatskoj i regionu JIE.

Sigurni smo da je uz podršku svih nadležnih institucija, posebice onih zaduženih za implementaciju EU programa Pametne specijalizacije, moguće postići još veću uključenost i aktivnu ulogu klastera u uspostavi centara kompetencija, što predstavlja jedan od najvećih razvojnih izazova.

U prilogu je dostupan 

Rad Klasteri_Kavran_Santini_02.2017.pdf

Klasteri-2017-program.pdf

Klasteri-2017-flyer.pdf

Interreg DanuBioValNet Kick off meeting & cluster brokerage event, Prag, 30.3.2017.


17 partnera iz 10 zemalja Dunavske regije, organizuju KICK-OFF
KONFERENCIJU PROJEKTA DANUBIOVALNET “INICIJATIVA UNAKRSNOG
UMREŽAVANJA KLASTERA ZA JAČANJE EKO-INOVACIJA RAZVOJEM ZAJEDNIČKE
MREŽE DODANE VREDNOSTI BIO-PROIZVODA U DUNAVSKOJ REGIJI” koji će se
održati u PRAGU 30.3.

Konferencija će se baviti potencijalima obnovljivih bioloških resursa
u industrijama kao što su automobilska, fitofarmaceutska ili
ambalažna.

Posebno će se naglasiti i ULOGA KLASTERA U BIOEKONOMIJI kao pokretača
industrijskih promjena. U tom smislu, bi će održan brokerage event
session za zainteresirane klaster menadžere.

Projekt je sufinansiran iz fondova EU (ERDF, IPA).

Za sve informacije te prijave, mozete kontaktirati Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
ili se registrovati putem linka_ označenog na programu.

ROK ZA PRIJAVU JE 26. MART 2017.

Službeni jezik konferencije je engleski.


 SaveTheDate_HR.pdf

Brokerage_event_information.pdf

DanuBioValNet_KickOff conference_Programme.pdf