Hrvatska konferencija klastera sa fokusom na JI Evropu u Dubrovniku, 10.-11.4.2017.

KONFERENCIJA O KLASTERIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI odrzaće se u Dubrovniku od 10.-11.04. u hotelu Sheraton, u organizuji Hrvatskog drvnog klastera, clana Balkansko Crnomorske Mreze Kuće klastera, jedanog od osnivača Klastera konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora i jedan od aktivnijih poslovnih klastera.

Konferencija u Dubrovniku ima za cilj sagledavanje problematike klastera i prilika je za raspravu, analizu mnogobrojnih predloga i donošenje kvalitetnih zaključaka, koji mogu ubrzo biti pretočeni u konkretne mere za jačanje konkurentnosti, ali i oporavak klastera.

Ekonomski analitičar dr. sc. Guste Santini koautor je priloženog materijala o klasterima, a isti daje presek klasterske scene u RH te određene preporuke oko nastavka tog procesa. Iz navedenog materijala je ocigledno da se stanje ne može ocijeniti zadovoljavajućim. Dr. Santini će priloženi materijal predstaviti i dodatno obraditi na konferenciji te se isti, u ovisnosti od interesa svih ucesnika, po potrebi može pretvoriti u širi materijal o učinkovitosti klastera u Hrvatskoj i zemljama JIE.

O sadržaju navedenog materijala, ali i o narednim aktivnostima na ubrzavanju procesa klasterizacije, upoznati su kolege iz zemalja JIE, ali i stručnjaci iz nadležnih EU institucija iz Bruxellesa te pripadajućih klasterskih organizacija i akademske zajednice iz Austrije, Nemačke i Italije. Uglavnom su zabeženi vrlo pozitivni komentari i ocenjeno je, kako u kontekstu hroničnog nedostatka literature o klasterima, slični radovi predstavljaju važan doprinos budućim istraživanjima klastera, posebno u Hrvatskoj i regionu JIE.

Sigurni smo da je uz podršku svih nadležnih institucija, posebice onih zaduženih za implementaciju EU programa Pametne specijalizacije, moguće postići još veću uključenost i aktivnu ulogu klastera u uspostavi centara kompetencija, što predstavlja jedan od najvećih razvojnih izazova.

U prilogu je dostupan 

Rad Klasteri_Kavran_Santini_02.2017.pdf

Klasteri-2017-program.pdf

Klasteri-2017-flyer.pdf

Interreg DanuBioValNet Kick off meeting & cluster brokerage event, Prag, 30.3.2017.


17 partnera iz 10 zemalja Dunavske regije, organizuju KICK-OFF
KONFERENCIJU PROJEKTA DANUBIOVALNET “INICIJATIVA UNAKRSNOG
UMREŽAVANJA KLASTERA ZA JAČANJE EKO-INOVACIJA RAZVOJEM ZAJEDNIČKE
MREŽE DODANE VREDNOSTI BIO-PROIZVODA U DUNAVSKOJ REGIJI” koji će se
održati u PRAGU 30.3.

Konferencija će se baviti potencijalima obnovljivih bioloških resursa
u industrijama kao što su automobilska, fitofarmaceutska ili
ambalažna.

Posebno će se naglasiti i ULOGA KLASTERA U BIOEKONOMIJI kao pokretača
industrijskih promjena. U tom smislu, bi će održan brokerage event
session za zainteresirane klaster menadžere.

Projekt je sufinansiran iz fondova EU (ERDF, IPA).

Za sve informacije te prijave, mozete kontaktirati Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
ili se registrovati putem linka_ označenog na programu.

ROK ZA PRIJAVU JE 26. MART 2017.

Službeni jezik konferencije je engleski.


 SaveTheDate_HR.pdf

Brokerage_event_information.pdf

DanuBioValNet_KickOff conference_Programme.pdf

KONFERENCIJA DANI KLASTERA: snažan alat za zastupanje razvoja klastera i internacionalizaciju klastera

Tekst članka je dostupan samo na engleskom jeziku.

KLASTERI – ALAT ZA POKRETNJE START UP ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

Kuća klastera, partner na Projektu „Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“, iniciranom od Dr Sanje Popović-Pantić, predsednice UPŽ Srbije i podržanom od Instituta „Mihajlo Pupin“ Beograd i Inovacionionog centra Mašinskog fakulteta Beograd, doprinosi promociji klasterskog pristupa ekonomskom osnaživanju žena – početnica u poslovanju.

Start up Model Kuće klastera iniciran je u okviru Danskog programa LEDIB 2009.godine. Pilot projekat u kome je podržano osnivanje 5 start up klastera u oblasti poljoprivrede, tekstila, građevine, usluga i medicine, rezultirao je razvojem alata za klasterski pristup start up preduzetništvu u oblasti organizacije, usluga i komunikacije. Formiran je Savez Start Up Klastera Niškog Regiona kao krovna organizacija klasterskih organizacija. Osnivanjem Kuće klastera model start up klastera postao je intergralni deo poslovnog razvojnog modela Kuće klastera za održivi ekonomski razvoj kroz klastere na Balkanu i Crnom moru.

Korisnici Projekta “Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“ nacionalne poslovne mreže Kuće klastera su:

  • Klaster Start Up Usluge Niškog regiona: Hotel ŠUMATOVAC i Advokatska kancelarija specijalizovana za spoljnotrgovinsko poslovanje iz Aleksinca,
  • Srpski klaster proizvođača nameštaja: Kompanija Hanibal Vranje i kompanija B-Right Čačak – izvozno orijentisana proizvodnja žičanih jezgara za dušeke
  • Klaster Agro Start Up Niškog regiona: „Jastrebačka Priča“ Merošina – Niš, poljoprivreda i prerada hrane, izvozno orijentisana proizvodnja zimnice, džema, slatka, domaće rakije i vina.

Dr Danka Milojković, direktor Kuće klastera i član Borda direktora Globalne TCI Mreže, je jedan od mentora Start up Mentoring Programa ovog Projekta.

U okviru Projekta “Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“ održan je I modul “Start-up treninga za preduzetnice”, koji je namenjen početnicama u biznisu, preduzetnicama koje su svoje firme osnovale u protekle 3 godine ili su na samom početku poslovanja.

Start-up treninzi su podeljene u dva modula, u trajanju od po 3 dana:

1. TRENING MODUL je održan 6.-8. marta u prostoru Inovacionog centra Mašinskog fakulteta. Ul. Kraljice Marije 14, Beograd

2. TRENING MODUL će se održati 16.-18. marta u maloj sali Instituta “Mihajlo Pupin”, ul. Volgina 15, Beograd

Rezultati prvog modula, pod rukovodstvom trenera I fasilitatora Maje  Grizelj, bili su obeleženi aktivnim učešćem više od 30 preduzetnica sa područja Srbije i predlaganjem 186 poslovnih ideja koje mogu doprineti ekonomskom osnaživanju žena i rodnoj ravnopravnosti.

Održavanje modula omogućila je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju-GIZ, u okviru projekta koji finanasira Razvojna agencija Srbije, a realizuje ga Udruženje poslovnih žena Srbije u parnerstvu sa Institutom „Mihajlo Pupin“ iz Beograda, Inovacionim centrom Mašinskog fakulteta iz Beogradu i „Kućom Klastera“ iz Niša.

Opšti cilj projekta je unapređenje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP i podizanje nivoa njihove konkurentnosti, kako bi se na adekvatan način uključili u lance dobavljača i time obezbedili bolji pristup tržištu i plasman roba i usluga kako na domaćem tako i na stranom tržištu.  Poseban fokus je na jačanju potencijalnih dobavljača među mladim preduzetnicama. Aktivnosti na projektu podrazumevaju primenu leanstart-up metodologije koja ima za cilj da učesnici stiču preduzetničke veštine procesirajući rezultate sopstvenih akcija tokom trening vežbi.

Osim treninga, projektom je predviđen i mentoring. Grupe od po 5 učesnica koje budu učestvovale u obukama, dobiće mogućnost da narednih meseci imaju svoju mentorku (iskusnu preduzetnicu) koja će im biti od pomoći u realizaciji poslovnih ciljeva. Takođe, celokupan projekat je i takmičarskog karaktera pa će biti omogućeno i takmičenje timova koji će predstaviti svoje inovacione biznis ideje. U cilju unapređenja kapaciteta za internacionalizaciju firmi projekat omogućava i besplatan konsalting i koučing.

CLUSTER-BASED START UP WOMEN ENTREPRENEURSHIP TRAINING GALLERY

TURISTIČKI KLASTER "STARA PLANINA" JI SRBIJA

Uspešna priča o Tirustičkom klasteru STARA PLANINA dostupna na linku
https://www.mic.org.rs/reportaze/item/261-domacinstva-na-staroj-planini-udruzenim-snagama-do-novih-gostiju