NEKOLIKO REČI NAKON HRVATSKIH DANA KLASTERA 2017

Konferencija Hrvatski Dani klastera (CRO DofC) izvedena je u Dubrovniku, od 10.-11.aprila 2017.godine, četiri godine nakon poslednje nacionalne klasterske konferencije koja je do tada tradicionalno bila organizovana u Opatiji. CRO DofC 2017 je organizovao poslovni klastera Hrvatski drvni klaster, pod rukovodstvom gospodina Marjana Kavrana, u partnerstvu sa Kućom klastera I drugim institucijama. Konferencija je okupla više od 100 učesnika iz Crne Gore, Grčke, Srbije, BiH, Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Italije, Belgije, Francuske i više od 60 govornika, stručnjaka za razvoj klastera i klaster menadžera. Konferencija je promovisana među članicama Balkansko Crnomorske Mreže klastera Kuće klastera, ECCP platforme I Globalne TCI Mreže, Konferencija je praćena od strane Hrvatskih medija.

Glavna sesija: “Da li su klasteri efikasan alat za jačanje konkurentnosti u JI Evropi”

U okviru konferencijeZajednica klastera regiona JI Evrope će pripremiti “beli papir” sa preporukama za poboljšanje okruženja za razvoj klastera u region koji će podneti relevantnim EU I regionalnim institucijama.

Crnogosko –Srpsko – Hrvatska misija zastupanja razvoja klastera

Naredni klasterski događaj u partnerstvu sa Hrvatskim parlamentarcima biće organizovan u Briselu krajem godine. Srpski Dani klastera u partnerstvu sa Danskom ambasadom u Beogradu biće održani 11.maja 2017. U Kući klastera u Nišu. Na CRO DofC bile su dve inicijative za nastavak sličnih regionalnih klaster događaja u Žabljaku u Crnoj Gori i Mostaru u BiH.


Filmovi sa konferencije dostupni su na linkovima: film1 i film2.

Foto galerija konferencije dostupna je na sledećim linkovima: foto1 i foto2

Izveštaj sa konferencije na Hrvatskom jeziku je u prilogu članka.

Zahvalnica za doprinos promociji konferencije dodeljena je Kući klastera

Za prva tri najbolja projekta i klaster menadžera izglasani su Vojvodina IKT Klaster, Klaster poljomehanizacije iz Osjeka-Hrvatska I Slovenaki Građevinski klaster. Specijalne zahvalnice dodeljene su Hrvatskoj agenciji za inovacije I konkurentnost I Hrvatskoj Privrednoj komori.


2. Original message - KLASTERI_2017_ZAKLJUCNO_PRIOPCENJE.pdf

3. KLASTERI_2017_ZAKLJUCNO_PRIOPCENJE.pdf

Glas Slavonije.pdf

SRPSKI DAN KLASTERA U NIŠU, 11.5.2017.

U okviru obeležavanja stogodišnjice diplomatskih odnosa Danske i Srbije, DAN KLASTERA biće organizovan u parnerstvu sa Danskom Ambasadom u Beogradu u Kući klastera u Nišu, 11.maja 2017.godine.


DAN KLASTERA obuhvata tri događaja:


-        Okrugli sto o razvoju MSP u južnoj Srbiji,

-        Posetu YUMIS kompaniji - članici poslovne mreže Kuće klastera i

-        Predavanje "State of green – the Danish way" Nj.E. gospodina Morten Skovgaard Hansen-a, Šefa misije Ambasade Danske u Beogradu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.


Dobro došli u Niš - grad klastera na Balkanu i Crnom Moru!


Dobro došli u Kuću klastera da zajedno proslavimo praznik Balkansko Crnomorske Klaster Mreže!


 1. Pozivnica za Okrugli sto-Invitation letter Round Table_11.5.2017.pdf

 2. Agenda_DAN KLASTERA u Nisu_11.5.2017.pdf

 3. Pozivnica za predavanje DK Ambasadora 11.5.2017.pdf

Balkanski klastera u Globalnoj TCI Mreži

U okviru Globalne TCI Mreže, održan je uvodni sastanak između Srpske Kuće klastera i Bugarskog klastera konsultanata VERITAS u Kući klastera 6.4.2017.godine.

Balkanski klaster radi lokalno i deluje u okviru Globalne TCI Mreže. Glavni zaključak sastanka bio je da Balkanska klasterska zajednica mora biti više uključena u globalnu klastersku zajednicu i zahvaljujući TCI organizacionom članstvu Kuće klastera i Klastera VERITAS biće više mogućnosti za klasterski zasnovan ekonomski razvoj na Balkanu koristeći TCI alate poput klasterski zasnovanog poslovnog povezivanja, transfera znanja, mentoring programa i razmene iskustava.


HRVATSKI DANI KLASTERA, DUBROVNIK 10.-11.4 2017.


KONFERENCIJA ZA KLASTERSKI PRISTUP JAČANJU KONKURENTNOSTI JI EVROPE

Jedan od partner konferencije je Kuća klastera sa Balkanskom Crnomorskom mrežom klastera.

Dr Danka Milojković, direktorka Kuće klastera i Borda direktora TCI, prezentovaće klasterski zasnovan model razvoja start up i preduzetništva u zemljama u tranziciji.

 Klasteri-2017-newsletter1.pdf

 Klasteri-2017-letak.pdf

 Klasteri-2017-prijavnica-HR.pdf

 Klasteri-2017-Program.pdf

 Klasteri-2017-Priopcenje.pdf


Uspešno završen prvi modul Start-up treninga za preduzetnice


Udruženje poslovnih žena Srbije u partnerstvu sa Institutom „Mihajlo Pupin“ iz Beograda, Inovacionim centrom Mašinskog fakulteta iz Beogradu i „Kućom Klastera“ iz Niša, uspešno je realizovalo prvi modul Start-up treninga za preduzetnice koji je finansiran od Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju-GIZ. Kompletan trening je deo projekta „Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“, finansiranog od strane Razvojne agencije Srbije.

 

Edukaciji u Beogradu su prisustvovale početnice u biznisu, preduzetnice koje su svoje firme osnovale u protekle tri godine ili su na samom početku poslovanja. Obuke su podeljene u dva modula, u trajanju od po 3 dana. Koncept treninga je baziran na principu interaktivnog učešća kao alata za učenje odraslih: učesnice stiču preduzetničke veštine procesirajući rezultate sopstvenih akcija tokom trening vežbe.

 

Cilj projekta je unapređenje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP i podizanje nivoa njihove konkurentnosti, kako bi se na adekvatan način uključili u lance dobavljača i time obezbedili bolji pristup tržištu i plasman roba i usluga kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Poseban fokus je na jačanju potencijalnih dobavljača među mladim preduzetnicama.

 

Osim treninga, projektom je predviđen i mentoring. Grupe od po 5 učesnica koje budu učestvovale u obukama, dobiće mogućnost da narednih meseci imaju svoju mentorku (iskusnu preduzetnicu) koja će im biti od pomoći u realizaciji poslovnih ciljeva. Celokupan projekat je i takmičarskog karaktera pa će biti omogućeno i takmičenje timova koji će predstaviti svoje inovacione biznis ideje. U cilju unapređenja kapaciteta za internacionalizaciju firmi projekat omogućava i besplatan konsalting i koučing.