Interreg DanuBioValNet Kick off meeting & cluster brokerage event, Prag, 30.3.2017.

interreg

17 partnera iz 10 zemalja Dunavske regije, organizuju KICK-OFF KONFERENCIJU PROJEKTA DANUBIOVALNET “INICIJATIVA UNAKRSNOG UMREŽAVANJA KLASTERA ZA JAČANJE EKO-INOVACIJA RAZVOJEM ZAJEDNIČKE
MREŽE DODANE VREDNOSTI BIO-PROIZVODA U DUNAVSKOJ REGIJI” koji će se održati u PRAGU 30.3.

Konferencija će se baviti potencijalima obnovljivih bioloških resursa u industrijama kao što su automobilska, fitofarmaceutska ili ambalažna.

Posebno će se naglasiti i ULOGA KLASTERA U BIOEKONOMIJI kao pokretača industrijskih promjena. U tom smislu, bi će održan brokerage event
session za zainteresirane klaster menadžere.

Projekt je sufinansiran iz fondova EU (ERDF, IPA).

Za sve informacije te prijave, mozete kontaktirati wiedermanova@nca.cz ili se registrovati putem linka_ označenog na programu.

ROK ZA PRIJAVU JE 26. MART 2017.

Službeni jezik konferencije je engleski.

pdf SaveTheDate_HR.pdf

pdf Brokerage_event_information.pdf

pdf DanuBioValNet_KickOff conference_Programme.pdf